Tuyển Nhân Sự
Ngày đăng: 03-04-2024208 lượt xem
Phụ Trách Cung Ứng
Ngày đăng: 01-03-2024240 lượt xem
Quản Lý Vùng Nguyên Liệu
Ngày đăng: 12-10-2023344 lượt xem
Trưởng Phòng Xuất Khẩu Lao Động
Ngày đăng: 11-10-2023225 lượt xem
Quản Lý Cửa Hàng
Ngày đăng: 04-10-2023264 lượt xem
Giám Đốc Nhà Máy Thủy Điện
Ngày đăng: 07-09-2023132 lượt xem
Kỹ Sư Công Trình - Giám Sát Công Trình
Ngày đăng: 28-08-2023253 lượt xem
Giám Đốc Nhà Máy Thủy Điện
Ngày đăng: 28-08-2023128 lượt xem
Giám Đốc Nhà Máy Thủy Điện
Ngày đăng: 24-08-2023195 lượt xem
Kỹ Sư Công Trình - Giám Sát Công Trình
Ngày đăng: 22-08-2023240 lượt xem
Quản Lý Ca (Leader Team)
Ngày đăng: 08-07-2023335 lượt xem
Trưởng Ban Quản Lý Dự Án
Ngày đăng: 26-06-2023253 lượt xem
Quản Lý Showroom
Ngày đăng: 24-06-2023265 lượt xem
Tuyển Dụng Quản Lý
Ngày đăng: 26-05-2023327 lượt xem
Tuyển Dụng Quản Lý
Ngày đăng: 19-05-2023496 lượt xem
Giám Đốc Điều Hành
Ngày đăng: 16-05-2023321 lượt xem
Quản Lý Khách Sạn
Ngày đăng: 15-05-2023484 lượt xem
Tuyển Quản Lý
Ngày đăng: 15-05-2023329 lượt xem
Cơ Khí Hóa Tự Động
Ngày đăng: 08-05-2023422 lượt xem
Quản Lý Khách Sạn
Ngày đăng: 08-05-2023473 lượt xem
Tuyển Quản Lý
Ngày đăng: 08-05-2023486 lượt xem
Quản Lý
Ngày đăng: 05-05-2023367 lượt xem
Cơ Khí Hóa Tự Động
Ngày đăng: 27-04-2023283 lượt xem
Trưởng Ban Quản Lý Dự Án
Ngày đăng: 25-04-2023145 lượt xem
Quản Lý Khách Sạn
Ngày đăng: 24-04-2023213 lượt xem
Quản Lý Khách Sạn
Ngày đăng: 20-04-2023233 lượt xem
Tuyển Lễ tân
Ngày đăng: 20-04-2023186 lượt xem
Tuyển Quản Lý
Ngày đăng: 20-04-2023227 lượt xem
Cơ Khí Hóa Tự Động
Ngày đăng: 14-04-2023328 lượt xem
Cơ Khí Hóa Tự Động
Ngày đăng: 05-04-2023143 lượt xem
Cơ Khí Hóa Tự Động
Ngày đăng: 29-03-2023195 lượt xem
Cơ Khí Hóa Tự Động
Ngày đăng: 24-03-2023477 lượt xem
Giám Đốc Phân Xưởng
Ngày đăng: 24-03-2023760 lượt xem
Trưởng Bưu Cục Ngọc Hồi
Ngày đăng: 08-03-2023215 lượt xem
Nhân Viên Pha Chế, Phục Vụ
Ngày đăng: 04-03-2023177 lượt xem
Trưởng Bưu Cục Ngọc Hồi
Ngày đăng: 28-02-2023266 lượt xem
Nhân Viên Pha Chế, Phục Vụ
Ngày đăng: 21-02-2023125 lượt xem
Cơ Khí Hóa Tự Động
Ngày đăng: 20-02-2023179 lượt xem
Trưởng & Phó Phòng QC
Ngày đăng: 20-02-2023316 lượt xem
Trưởng & Phó Phòng QC
Ngày đăng: 11-02-2023207 lượt xem
Cơ Khí Hóa Tự Động
Ngày đăng: 11-02-2023195 lượt xem
Nhân Viên Pha Chế, Phục Vụ
Ngày đăng: 11-02-2023161 lượt xem
Cán Bộ Kỹ Thuật Quản Lý Cao Su
Ngày đăng: 09-02-2023192 lượt xem
Trưởng & Phó Phòng QC
Ngày đăng: 08-02-2023172 lượt xem
Cơ Khí Hóa Tự Động
Ngày đăng: 08-02-2023160 lượt xem
Nhân Viên Pha Chế, Phục Vụ
Ngày đăng: 01-02-2023131 lượt xem
Cơ Khí Hóa Tự Động
Ngày đăng: 30-01-2023477 lượt xem
Trưởng & Phó Phòng QC
Ngày đăng: 30-01-2023256 lượt xem
Trưởng Phòng Xuất Khẩu Lao Động
Ngày đăng: 30-01-2023144 lượt xem
Nhân Viên Pha Chế & Phục Vụ
Ngày đăng: 11-01-2023105 lượt xem
Trưởng Cửa Hàng - Nhân Viên Pha Chế & Phục Vụ
Ngày đăng: 05-01-2023242 lượt xem
Trưởng Cửa Hàng - Nhân Viên Pha Chế & Phục Vụ
Ngày đăng: 31-12-2022154 lượt xem
Quản Lý Chương Trình Cấp Tỉnh (PPM)
Ngày đăng: 28-12-2022189 lượt xem
Trưởng Cửa Hàng - Nhân Viên Pha Chế & Phục Vụ
Ngày đăng: 20-12-2022468 lượt xem
Chuyên Viên Thu Mua
Ngày đăng: 10-12-2022202 lượt xem
Quản Lý Chương Trình Cấp Tỉnh (PPM)
Ngày đăng: 09-12-2022299 lượt xem
Quản Lý Chương Trình Cấp Tỉnh (PPM)
Ngày đăng: 02-12-2022227 lượt xem
Quản Lý Chương Trình Cấp Tỉnh (PPM)
Ngày đăng: 25-11-2022241 lượt xem
QUẢN LÝ KHÁCH SẠN
Ngày đăng: 21-11-2022233 lượt xem
Tuyển Dụng Đầu Bếp Chính
Ngày đăng: 15-11-2022153 lượt xem
Quản Lý Nhà Hàng
Ngày đăng: 15-11-2022348 lượt xem
Quản Lý Chương Trình Cấp Tỉnh (PPM)
Ngày đăng: 12-11-2022472 lượt xem
QUẢN LÝ KHÁCH SẠN
Ngày đăng: 11-11-2022216 lượt xem
Quản Lý
Ngày đăng: 09-11-2022162 lượt xem
Quản Lý Cửa Hàng
Ngày đăng: 05-11-2022295 lượt xem
Quản Lý
Ngày đăng: 04-11-2022204 lượt xem
Quản Lý Khách Sạn
Ngày đăng: 03-11-2022365 lượt xem
Quản Lý Khách Sạn
Ngày đăng: 22-10-2022334 lượt xem
Trưởng Phòng Phát Triển Thị Trường Du Học Và Việc Làm Quốc Tế
Ngày đăng: 17-10-2022184 lượt xem
Trưởng Phòng Phát Triển Thị Trường Du Học Và Việc Làm Quốc Tế
Ngày đăng: 10-10-2022234 lượt xem
Trưởng Chi Nhánh
Ngày đăng: 08-10-2022185 lượt xem
Quản Lý Bộ Phận Ẩm Thực
Ngày đăng: 07-10-2022372 lượt xem
Nhân Viên Quản Lý Dự Án Điện Gió
Ngày đăng: 13-09-2022292 lượt xem
Nhân Viên Pha Chế
Ngày đăng: 13-09-2022113 lượt xem
Quản Lý
Ngày đăng: 13-09-2022292 lượt xem
Quản Lý Cửa Hàng
Ngày đăng: 24-08-2022387 lượt xem
Quản Lý Cửa Hàng
Ngày đăng: 13-08-2022512 lượt xem
Giám Sát Công Trình
Ngày đăng: 03-08-2022364 lượt xem
Quản Lý Cửa Hàng
Ngày đăng: 27-07-2022329 lượt xem
Tuyển Dụng Nhân Sự
Ngày đăng: 02-07-2022716 lượt xem
Quản Lý Siêu Thị Mini
Ngày đăng: 29-06-2022640 lượt xem
Quản Lý Cửa Hàng
Ngày đăng: 10-06-2022575 lượt xem
Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự
Ngày đăng: 02-06-2022463 lượt xem
Quản Lý Khách Sạn
Ngày đăng: 16-05-2022336 lượt xem
Nhân Viên Quản Lý Kho Xe
Ngày đăng: 18-04-2022470 lượt xem
Tuyển Dụng Nhân Sự
Ngày đăng: 07-04-2022738 lượt xem
Nhân Viên Quản Lý Kho Xe
Ngày đăng: 04-04-2022266 lượt xem
Nhân Viên môi Trường
Ngày đăng: 21-03-2022247 lượt xem
Quản Lý Khách Sạn
Ngày đăng: 21-02-2022539 lượt xem
Quản Lý Nhân Sự
Ngày đăng: 18-02-2022311 lượt xem
Đăng tin việc làm