Thợ Gỗ Công Nghiệp MDF
Ngày đăng: 24-04-202382 lượt xem
Thợ Gỗ Công Nghiệp MDF
Ngày đăng: 18-04-2023255 lượt xem
Thợ Nội Thất Gỗ Công Nghiệp
Ngày đăng: 23-02-2023186 lượt xem
Thợ Đứng Máy CNC
Ngày đăng: 23-02-2023128 lượt xem
Thợ Sơn PU
Ngày đăng: 18-02-2023107 lượt xem
Thợ Đứng Máy CNC
Ngày đăng: 15-02-2023184 lượt xem
Thợ Nội Thất Gỗ Công Nghiệp
Ngày đăng: 15-02-2023150 lượt xem
Thợ Sơn PU
Ngày đăng: 10-02-2023210 lượt xem
Thợ Sơn PU
Ngày đăng: 01-02-2023107 lượt xem
Thợ Nội Thất Công Nghiệp
Ngày đăng: 16-12-202282 lượt xem
Thợ Sơn Gỗ PU
Ngày đăng: 16-12-2022138 lượt xem
Thợ Sơn Gỗ PU
Ngày đăng: 08-12-202292 lượt xem
Thợ Nội Thất Công Nghiệp
Ngày đăng: 08-12-202288 lượt xem
Thợ Nội Thất Công Nghiệp
Ngày đăng: 01-12-2022147 lượt xem
Thợ Sơn Gỗ PU
Ngày đăng: 01-12-2022218 lượt xem
Thợ Nội Thất Công Nghiệp
Ngày đăng: 23-11-2022217 lượt xem
Thợ Sơn Gỗ PU
Ngày đăng: 23-11-2022141 lượt xem
Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng Thị Trường Nước Ngoài
Ngày đăng: 02-08-2022223 lượt xem
Tuyển Thợ Mộc Gỗ Tự Nhiên
Ngày đăng: 01-07-2020462 lượt xem
Thợ May
Ngày đăng: 23-04-2019741 lượt xem
Tuyển Thợ Phụ
Ngày đăng: 10-11-2018504 lượt xem
Tuyển Thợ May
Ngày đăng: 09-11-2018487 lượt xem
Tuyển Dụng Thợ May Đồ Nữ
Ngày đăng: 13-10-2018471 lượt xem
Tuyển Dụng Lao Động Phổ Thông
Ngày đăng: 19-07-20181112 lượt xem
Đăng tin việc làm