Số lượng: 2

Khu vực: TP. Kon Tum

Mô tả:

Bán hàng Bách hóa tổng hợp

Yêu cầu:

Chưa lập gia đình

Quyền lợi:

Lương + thưởng

Liên hệ:

0914222999 hoặc 0914147079