Tuyển nhân viên phục vụ

ART Coffee

Ngày đăng: 10-02-2018

icon_v180 lượt xem

Số lượng: 4

Khu vực: TP. Kon Tum

Mô tả:

- ART Coffee cần tuyển nhân viên

Yêu cầu:

- Làm việc từ 25 âm lịch cho tới mùng 5 tết.

Quyền lợi:

- Từ ngày:

      + 25 - 28 âm: 150k/ngày.

      + 29 - 30 âm: 200k/ngày.

      + mùng 1 - 3: 250k/ngày.

      + mùng 4 - 6: 200k/ngày.

- Làm tốt có thưởng.

- Có nhận theo ca chia đều theo ngày/3 ca.

Liên hệ:

- Số điện thoại: 0937.600 .002 - 01234 .620 .002