Đăng tin
Nhân Viên Spasales

XUÂN THU SPA

Liên hệ: 0974 636 887

Nơi làm việc: Ngọc Hồi

Tuyển Nhân Viên Các Bộ Phận

Mộc Thuỷ Quán

Ngày đăng: 08-09-2018

icon_v556 lượt xem

Tuyển Lễ tân khách sạn

Indochine Hotel

Ngày đăng: 02-06-2018

icon_v368 lượt xem

Tuyển kế toán thu ngân

Indochine Hotel

Ngày đăng: 02-06-2018

icon_v306 lượt xem

Tuyển nhân viên phục vụ nhà hàng

Indochine Hotel

Ngày đăng: 02-06-2018

icon_v245 lượt xem

Tuyển nhân viên lễ tân

Khách sạn Hoàng Vân

Ngày đăng: 21-04-2018

icon_v278 lượt xem

Tuyển nhân viên lễ tân

Khách Sạn Window

Ngày đăng: 29-03-2018

icon_v242 lượt xem

Tuyển nhân viên lễ tân

Khách Sạn Window

Ngày đăng: 27-03-2018

icon_v135 lượt xem

Tuyển nhân viên lễ tân

Khách Sạn Window

Ngày đăng: 24-03-2018

icon_v401 lượt xem

Tuyển nhân viên lễ tân

Khách Sạn Window

Ngày đăng: 21-03-2018

icon_v164 lượt xem

Tuyển nhân viên phụ trách phòng

Khách Sạn Window

Ngày đăng: 21-03-2018

icon_v271 lượt xem

Tuyển nhân viên lễ tân

Khách Sạn Window

Ngày đăng: 20-03-2018

icon_v185 lượt xem

Tuyển lễ tân khách sạn

Indochine Hotel

Ngày đăng: 10-03-2018

icon_v244 lượt xem

Tuyển nhân viên lễ tân

Khách sạn Bắc Hương

Ngày đăng: 02-03-2018

icon_v233 lượt xem

Tuyển nhân viên

Khách sạn Hồng My KonTum

Ngày đăng: 20-01-2018

icon_v216 lượt xem

Tuyển lễ tân

Khách sạn Hoàng Thịnh Kon Tum

Ngày đăng: 17-01-2018

icon_v229 lượt xem

Nhà hàng ẩm thực Ngân phố núi

Tuyển nhân viên

Ngày đăng: 25-12-2017

icon_v250 lượt xem

Tuyển lễ tân khách sạn

Indochine hotel Kon Tum

Ngày đăng: 24-12-2017

icon_v213 lượt xem

Tuyển Nhân viên Lễ Tân

Nhà hàng San Hô

Ngày đăng: 21-12-2017

icon_v138 lượt xem

Tuyển nhân viên lễ tân

Khách sạn Green Kon Tum

Ngày đăng: 20-12-2017

icon_v178 lượt xem

Tuyển Nhân Viên Lễ Tân

Công ty TNHH Le Plateau

Ngày đăng: 09-12-2017

icon_v397 lượt xem

Tuyển NV Phụ Bếp + Phục Vụ

272 U rê Quán

Ngày đăng: 16-09-2017

icon_v289 lượt xem

Tuyển Nhân Viên Nhiều Vị Trí

Indochine Hotel

Ngày đăng: 14-09-2017

icon_v463 lượt xem

Tuyển Nhân Viên Phục Vụ

Nhà Hàg Sao Mai

Ngày đăng: 26-07-2017

icon_v278 lượt xem

Tuyển Bếp Trưởng + Phụ Bếp

Nhà Hàg Sao Mai

Ngày đăng: 26-07-2017

icon_v332 lượt xem